Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Instrukcja Lan Kontroler V3
#1
Będę tu umieszczał skrócone fragmenty instrukcji do LK v3 aby łatwiej było się zorientować w ustawieniacxh i możliwościach.
Pełna instrukcja powstaje, wcześniej zmieniał się interfejs. Prosze pytać o niejasne kwestie, dzieki temu później instrukcja będzię bardziej wyczerpująca.

WEJŚCIA / WYJŚCIA:
• ZASILANIE 9-55V wtyk DC 5.5/2.1 mm
• ETHERNET 10/100Mb, pasywne PoE 9-55V

• 4 WEJŚCIA ANALOGOWE INPA1-INPA4 ZE WZMACNIACZEM - 2 zakresy napięcia wejściowego.
Częstotliwośc próbkowania - 50kHz
Zakres mierzonych napiec dla zakresu 3,3V :
gain=1 od 0 do 3300mV
gain=10 od 0 do 330mV
gain=50 od 0 do 60mV
Zakres mierzonych napiec dla zakresu 33V
gain=1 od 0 do 33000mV
gain=10 od 0 do 3300mV
gain=50 od 0 do 600mV

dla napiec z zakresu 0-5mV, pomiar nie jest pewny.

•2 WEJŚCIA ANALOGOWE BEZ WZMOCNIENIA INPA5-INPA6
zakres mierzonych napiec 0-3,3V

• 1 WEJŚCIE CYFROWE w standardzie 1-WIRE oraz I2C (złącze 6P6C RJ12):
pomiar 6-ciu sond temperatury DS18B20
oraz czujnika temperatury i wilgotności AM2320

•4 WEJŚCIA LOGICZNE:
VLow - max 1,1V
VHigh - min 1,5V, max 12V

•1 PRZEKAŹNIK:
10A/240V AC, 15A 24V/V DC
3 styki : NZ, NO, C

• 1 WYJŚCIE TRANZYSTOROWE:
dające napięcie zasilania na zaciskach, do sterowania odbiornikami o poborze prądu do 1A

• 4 WYJŚCIA OUT1-OUT4 (złącze IDC10-2):
wyjście typu OC 100mA, sterowane minusem,
do załączania przekaźników, tranzystorów itp.

• 4 WYJŚCIA LOGICZNE ON/OFF lub PWM:
zakres częstotliwości wyjściowej PWM:
PWM0 25Hz - 200kHz
PWM1-3 15Hz - 100kHz

• UART - port szeregowy - konsola podglądu dzialania systemu Lan Kontrolera.
Parametry transmisji: 115200 bitrate, 8 N 1

• przycisk RESET
Przyciśnięcie na około 0,5 sekundy powoduje zmianę stanu przekaźników na przeciwny,
przetrzymanie dłużej do koło 5 sekund powoduje zmianę wszystkich ustawień (zarówno sieciowych jak i konfiguracyjnych) na fabryczne, potwierdzeniem
resetu ustawień jest szybkie załączenie i wyłączenie przekaźnika (klik-klik),

Odświeżanie strony www z aktualnymi parametrami odbywa się co 250ms.
<t></t>
Odpowiedz
#2
Logowanie: jeśli w Konfiguracji/Dostęp włączymy autoryzację dostępu Auth Enabled to przy logowaniu pojawi się okno logowania, zebzpieczjące przed dostępem do danych XML bez autoryzacji. Natomiast drugie okono logowania ustawione jest w celu rozróżenia typu dostępu administrator lub użytkownik (admin/admin lub user/user).
W pierwszym przypadku mamy pełny dostęp do konfiguracji, w drugim tylko do panelu Status, na którym administrator określa co ma byc widoczne.
Może np. wyłączyć widoczność nieużywanych czujników aby panel Status był bardziej przejrzysty.
[Obrazek: 1.png]
Głowna strona Status powinna byc w miare zrozumiąła, pytania mogą budzić menu z dwoma przyciskami:
Windows - okno w którym ustawia się elementy na zdjęciu.
EN - język witryny
Po otworzeniu okna Windows i przełączeniu LOCK/UNLOCK możemy przesuwa wybrane elementy i nałożyć je na zdjęcie wybrane w zakładce Load Picture.
Przesłane zdjęcie musi być w rozmiarze 1024x768 w innym wypadku nie będzie wyświetlone poprawnie.
Kontrola/Wyjścia:
1. Panel wyjść ON/OFF - pozwala zaznaczyć które wyjścia out0-out6 maja być widoczne. Osobno można zaznaczyć pole opisu i przycisk zmiany stanu. W tym ostatnim przypadku umożliwia to zmianę stanu przez użytkownika. Checkbox Stan odwrócony odwraca tylko logicznie stan wyjść (przekaźnik nie zmienia się). Lan kontroler pamięta stan wyjść po przywróceniu zasilania.
2. Czas powrotu - automatycznie zmienia stan wyjścia na przeciwny po wpisanym czasie w sekundach od pierwszej zmiany (wywołanej przez użytkownika lub przez funkcję zdarzeń).
3. Przełącznik - zmienia wyjście na automatycznie przełączane o czasach zał/wył określonych w polach.
4. Ostani przełącznik daje opóźnienie w załączeniu wyjść po powrocie zasilania (jeśli były włączone przed wyłączeniem urządzenia). Funkcja bardzo przydatna przy sterowaniu obciążeń dużej mocy.
[Obrazek: 3.png]
Kontrola/Wejścia:
1. Panel włączenia wejścia pomiaru analogowego i pole wprowadzenia jego nazwy.
2 Menu wyboru funkcji dla wejscia analogowego lub zakresu napięcia. Po wyborze zakresu napięcia możemy checkboxem zaznaczyć wzmocnienie na wejściu. Zakres użytecznych pomiarów dla tych wzmocnień podany był w p. WEJŚCIA / WYJŚCIA instrukcji. Jeśli wybieramy konkretny czujnik pomiarowy dla wejść analogowych, zakres i wzmocnienie ustawią się same. NIektóre czujniki, np PT1000 muszą być podłączone w specjalny sposób, będzie wytłumaczony w dalaszej części instrukcji.
3. Panel włączenia odczytu pomiaru - dla wyświetlania na stronie Status. Pole może nie być wyświetalne nawet gdy jest włączone np w celu wysyłania odczytów na zdalny serwer. W panelu znajduje się też pole kalibracji, wprowadzana wartość jest dodawana lub odejmowana bezpośrednio do pomiaru przetwornika a nie przeliczenia dla wybranej funkcji. Powala to dokładnie zniwelować wpływ np. długich przewodów na pomiar.
4. Panel pomiarów temperatury i wilgotności pozwala zaznaczyć pole nazwy i pole wartości czujników temperatury i wilgotności do wyświetlania na stronie Status.
5.Panel włączenia widoczności statusu i nazwy wejść logicznych. Poniżej znajduja sie checkboxy Negative- gdy chcemy zmienić logikę wybranego wejścia logicznego.
[Obrazek: 5.png]
<t></t>
Odpowiedz
#3
Kontrola/Zdarzenia
Zdarzenia to prosty mechanizm stworzenia z Lan Kontrolera automatu wykonującego zaprogramowane czynności w przypadku wystąpienia określonych warunków, np załączenie out1 gdy temperatura przekroczy określoną wartość, wysłanie emaila gdy zmieniony zostanie stan logiczny itp. Innowacją jest mechanizm łączenia za pomocą operatora logicznego dwóch warunków, których spełnienie daje założoną reakcję.
1. Ustawienie warunku: możemy wybrać menu analogowe lub cyfrowe. W menu cyfrowym zastosowano dodatkowo wirtualne stan typy EVNT opisane w konfiguracji Schedulera.
2. W tym polu wybieramy operator >= lub
<t></t>
Odpowiedz
#4
HTTP client
Konfiguracja klienta http, klient wysyła zapytania http z metoda GET na wskazany serwer i port co okreslny czas.
W polu "Remote url" nie musimy wpisywac polecenia GET jak t miało miejsce w LK1 i 2. Sama sposób "wklejania" wartości z czujników też wygląda troche inaczej, a dokladnie tak:
%xxy - gdzie
% - oznacza, ze w to miejsce będzie wstawiona wartosc z wybranego czujnika;
xx - numer czujnika, koniecznie dwycyfrowa wartosć (np. 01,05, 10,12);
y - okresla dzielnik wartości czujnika(tego nie w było w poprzednich wersjach), i przyjmuje wartośco od 0 do 3
0- nie dziel wartosci
1- podziel przez 10
2- podziel przez 100
3 - podziel przez 1000
Dzielnik pozwala lepiej dopasowac miejsce po przecinku dla konkretnego czujnika, same wartości z czujników sa zwracane w liczbach całkowitcyh, np temperatura 245, oznacza 24,5, a więc dla czujników temperatury DS, jesli czhecmy mieć gotowy wynik musimy ustawić dzilenik na 10, czyli wpisac wartośc 1. np. %161- zwraza wartośc czujnika DS1 podzielona przez 10.

Przykładowe zapytanie http GET dla serwera thingspeak, zapisujące wartośc z czujnika T1 na server co 30 sekund (zrzut ekranu z konfiguracją)

update?api_key=H2PN0O35KRVRG6Q0&field1=%141 - to wpisujemy w okienko Remote URL
a taka składnia jest wysyłana na serwer, widzimy tu podstawienie wartosci czujnika w wskazane miejsce
update?api_key=H2PN0O35KRVRG6Q0&field1=26.3


tak wysylamy takie zapytanie ręcznie z poziomu przeglądarki internetowej bez udziału LK3.
http://api.thingspeak.com/update?api_key...ield1=26.3

Pełna zawartość zapytania
GET /update?api_key=H2PN0O35KRVRG6Q0&field1=26.3 HTTP/1.0
Host: api.thingspeak.com
Connection: close


Spis numerów czujników
INPA1 0
INPA2 1
INPA3 2
INPA4 3
INPA5 4
INPA6 5
VIN 6
INPA1_RAW 7
INPA2_RAW 8
INPA3_RAW 9
INPA4_RAW 10
INPA5_RAW 11
INPA6_RAW 12
TEMP 13
T1 14
H1 15
DS1 16
DS2 17
DS3 18
DS4 19
DS5 20
DS6 21
DIFF1 22
DIFF2 23
power1 35
power2 36
power3 37
power4 38
energy1 39
energy2 40
energy3 41
energy4 42
out0 43
out1 44
out2 45
out3 46
out4 47
out5/wy_tranz 48
pwm0 49
pwm1 50
pwm2 51
pwm3 52
inpd1 53
inpd2 54
inpd3 55
inpd4 56

Poniżej wartosci tylko dla użytkowników falowników/Inwerterów ongrid Duralux (np DS 1500-TL) podpietch do LK3
Wartosci w kolejnosci jak na podstronie duraluxe w menu LK3
DUX0 24
DUX1 25
DUX2 26
DUX3 27
DUX4 28
DUX5 29
DUX6 30
DUX7 31
DUX8 32
DUX9 33
DUX10 34


.png   lk3_http_client.png (Rozmiar: 9.35 KB / Pobrań: 12,575)
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
MQTT Klient
Protokół MQTT przeznaczony jest przede wszystkim do wymiany danych pomiędzy urządzeniami Internetu Rzeczy a serwerami i urządzeniami klienckimi np smartfonami.
Główną jego zaletą jest utrzymywanie połączenia w obie strony, dzięki czemu możliwe jest proste sterowanie Lan Kontrolerem znajdującym się w sieci lokalnej z telefonu będącym w lokalnej sieci operatora.
[1]W tym polu podajemy parametry umożliwiające połączenie sie serwerem i naszą autentyfikację. Usługi mqtt mogą odbywać się bez autentyfikacji, np w sieci lokalnej.
Numer urządzenia to unikalny numer będący częścią MAC-adrresu. Podajemy go przy rejestrowaniu urządzenia w serisie mqtt.ats.pl. W odpowiedzi pobieramy unikalny prefix skojarzony z danym urządzeniem i naszym kontem.
Prefix to uniklany wyróżnik dla klasy urządzeń, samych urządzeń lub samych sensorów.
Czas to parametr w sekundach, co jaki czas dane mają być wysyłane i zapisywane w bazie. Proszę ustawić 300s lub więcej.
Parametr - czas ping- określa częstotliwośc odśweżania polączenia z brokerem mqtt. domyślan wartośc 60s
[2]W tym polu zaznaczamy, odczyty których wejść/wyjść mają być wysyłane na serwer. Następnie zatwierdzamy wybór przyciskiem Zapisz.
[Obrazek: 15.png]
Usługa mqtt.ats.pl oparta jest na opencourcowym brokerze Mosquito.
Aby skorzystac z usługi mqtt.ats.pl, należy najpierw zarejstrowac się na stronie mqtt.ats.pl/register/ Po aktywacji przez administratora i otrzymaniu maila można korzystać z usługi. Usługa jest darmowa do 5-ciu zarejstrowanych urzadzeń.


SZYBSZE WCZYTYWANIE STRONY W SYSTEMIE WINDOWS
Dla szybszego wczytywania stron w Windowsie należy dodac klucz do rejestru:
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\

Entry:
TcpAckFrequency

Value Type: DWORD
VALUE: 1
Interface GUID - to interface na którym jest wpiety Lan Kontroler
<t></t>
Odpowiedz
#6
Schemat podłączenia czujników: zmierzchu i PT1000 do wejść ze wzmocnieniem INPA1-INPA4
W obu przypadkach musi być użyte zasilanie 5V z płytki. Układ jest po prostu dzielnikiem rezystorowym o wzmacznianym napięciu wypadkowym.
W przypadku Pt1000 należy wybrac czujnik w menu Kontrola/Wejscia.
W przypadku czujnika zmierzchu należy ustawić zakres 3,3V i wzmocnienie 1. Napięcie odpowiadające zmierzchowi/świtowi będzie w przedziale 0.8-2V
Wybrane napięcie możemy ustawić w zakładce Zdarzenia jako wyzwalające włączenie przez przekaźnik oświetlenia nocnego.
[Obrazek: sch1.jpeg]
[Obrazek: sch2.jpeg]
<t></t>
Odpowiedz
#7
Witam. Na stronie pojawił się spis komend xml. Nie bardzo rozumiem, jak mam je wysłać do LK?
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
Odpowiedz
#8
To jest lista tagów pod które lan kontroler importuje dane. Te tagi są rozmieszczone w kliku plikach xml i można sprawdzić ich aktualne dane wchodząc pod adres:

192.168.1.100/xml/co.xml
192.168.1.100/xml/eve.xml
192.168.1.100/xml/eve2.xml
192.168.1.100/xml/ix.xml
192.168.1.100/xml/mqtt.xml
192.168.1.100/xml/otime.xml
192.168.1.100/xml/sched.xml
192.168.1.100/xml/st.xml
192.168.1.100/xml/stat.xml
192.168.1.100/xml/wdog.xml
192.168.1.100/xml/wg.xml

Posłużymy się paskiem adresu w przeglądarce, aby zmienić stan np out0 wystarczy wpisać adres:
[Obrazek: pasek.png]

Zmiana stanów outów out0-out5:
http://192.168.1.100/outs.cgi?out=out0
http://192.168.1.100/outs.cgi?out=out1
http://192.168.1.100/outs.cgi?out=out2
http://192.168.1.100/outs.cgi?out=out3
http://192.168.1.100/outs.cgi?out=out4
http://192.168.1.100/outs.cgi?out=out5

outy i pwmy można także załaczac tak jak w LK2 czyli
http://192.168.1.100/outs.cgi?out=0 - zminia stan out0 na przeciwnmy (on/off)
http://192.168.1.100/outs.cgi?out0=0 - wylacza out0
http://192.168.1.100/outs.cgi?out0=1 - załacza out0

dla pwm
http://192.168.1.100/outs.cgi?pwm=0 - zmienia stan pwm0 na przciwny (on/off)
http://192.168.1.100/outs.cgi?pwm0=0 - wylaca pwm0
http://192.168.1.100/outs.cgi?pwm0=1 - załacza pwm0

Zmiana opisów out0-out5:
http://192.168.1.100/stm.cgi?oname=0out0
gdzie pierwsza cyfra to numer outa a kolejne znaki to jego nazwa.

http://192.168.1.100/stm.cgi?oname=0nowanazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?oname=1nowanazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?oname=2nowanazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?oname=3nowanazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?oname=4nowanazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?oname=5nowanazwa

To samo tyczy się dla pwm:
http://192.168.1.100/stm.cgi?pname=0nazwapwm
http://192.168.1.100/stm.cgi?pname=1nazwapwm
http://192.168.1.100/stm.cgi?pname=2nazwapwm
http://192.168.1.100/stm.cgi?pname=3nazwapwm

Zmiana nazw inputs:
http://192.168.1.100/stm.cgi?iname=0nazwainpa
http://192.168.1.100/stm.cgi?iname=1nazwainpa
http://192.168.1.100/stm.cgi?iname=2nazwainpa
http://192.168.1.100/stm.cgi?iname=3nazwainpa
http://192.168.1.100/stm.cgi?iname=4nazwainpa
http://192.168.1.100/stm.cgi?iname=5nazwainpa


Zmiana nazw ds1-ds6
http://192.168.1.100/stm.cgi?tname=0nazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?tname=1nazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?tname=2nazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?tname=3nazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?tname=4nazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?tname=5nazwa

Zmiana nazwy t1 i h1
t1 - http://192.168.1.100/stm.cgi?tname=6nazwa
h1 - http://192.168.1.100/stm.cgi?tname=7nazwa

Zmiana nazwy INP1D-INP4D
http://192.168.1.100/stm.cgi?idname=0nazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?idname=1nazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?idname=2nazwa
http://192.168.1.100/stm.cgi?idname=3nazwa

Duraluxe włącz/wyłącz:
http://192.168.1.100/stm.cgi?duralux_on=0 - aby wyłączyć
http://192.168.1.100/stm.cgi?duralux_on=1 - aby włączyć

Można również tą samą metodą zmieniać inne dane np zakładki events, scheduler, time,email, http client, mqtt client, remote control, access tylko poprzez wpisywanie adresu w pasku będzie to bardzo uciążliwe i łatwo się pomylić gdyż takie zapytania mają bardzo wiele znaków dla przykładu zakładka config/network:
[Obrazek: pasek2.png]
<t></t>
Odpowiedz
#9
OIDy dla snmp

Od wersji firmware 1.22b dodano obsluge snmp
OUTy i PWMy można odczytac oraz zapisać, reszta tylka odczyt

iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.0.0 = INTEGER: 0 OUT0
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.1.0 = INTEGER: 0 OUT1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.2.0 = INTEGER: 0 OUT2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.3.0 = INTEGER: 0 OUT3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.4.0 = INTEGER: 0 OUT4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.5.0 = INTEGER: 0 OUT5
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.6.0 = INTEGER: 1 PWM0
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.7.0 = INTEGER: 1 PWM1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.8.0 = INTEGER: 1 PWM2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.9.0 = INTEGER: 1 PWM3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.2.1.0 = INTEGER: 1 INPD1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.2.2.0 = INTEGER: 1 INPD2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.2.3.0 = INTEGER: 1 INPD3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.2.4.0 = INTEGER: 1 INPD4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.1.0 = INTEGER: 0 INPA1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.2.0 = INTEGER: 2 INPA2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.3.0 = INTEGER: 2 INPA3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.4.0 = INTEGER: 2 INPA3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.5.0 = INTEGER: 0 INPA4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.6.0 = INTEGER: 0 INPA5
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.7.0 = INTEGER: 871 VIN
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.8.0 = INTEGER: 3700 TEMP
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.1.0 = INTEGER: -600 DS1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.2.0 = INTEGER: -600 DS2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.3.0 = INTEGER: -600 DS3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.4.0 = INTEGER: -600 DS4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.5.0 = INTEGER: -600 DS5
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.6.0 = INTEGER: -600 DS6
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.7.0 = INTEGER: 276 AM2320 temperatura
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.8.0 = INTEGER: 123 AM2320 wilgotnosc
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.9.0 = INTEGER: 0 DIFF1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.10.0 = INTEGER: 0 DIFF2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.1.0 = INTEGER: 60 Power1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.2.0 = INTEGER: 60 Power2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.3.0 = INTEGER: 0 Power3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.4.0 = INTEGER: 0 Power4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.5.0 = INTEGER: 2 Energy1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.6.0 = INTEGER: 2 Energy2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.7.0 = INTEGER: 0 Energy3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.8.0 = INTEGER: 0 Energy4
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#10
Dlaczego nie pokazuje mi mocy chwilowej? Czy coś jeszcze trzeba ustawić?
Zużycie energii liczy mi dobrze.
<t>LK v3<br/>
SW: 1.27b</t>
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 8 gości